Waivio
Kisamos Greek Taverna

Pork Souvlaki

dish
0.00
Presentation
(1)
Taste
(1)
Value
(1)
Ingredients:
$$14.50

Experts